Spri – är en fristående blogg som skriver om arbetet men även utmaningen att att förbättra hälso- och sjukvården. Inriktningen på bloggen syftar till att utveckla sjukvårdens kvalitet, belysa olika metoder för effektivare resursutnyttjande och underlätta utbytet av information mellan vårdenheter och patienter.

Utgångspunkten för vår blogg är att:

  • Stärka patientens ställning
  • Prioritera projekt, som ger största effekt på resurshushållningen
  • Förankra svenska sjukvårdsmodellen i Europa

Vi samarbetar även med universitet och högskolor då de är centrala kunskapskällor, främst Karolinska och Uppsala.

 

Kontakta oss

Har du tips eller förslag på ämnen som vi ska ta upp i den här bloggen ? Tveka inte att kontakta oss:

info@spri.se