Internet är ett av de bästa verktyg och hjälpmedel som finns för en effektivare vård. Framförallt har det ökat kunskapen hos vårdtagare. Vårdgivare vittnar om att patienter kommer mer pålästa och bättre förberedda. Detta gör att de även ställer större krav på vårdgivarna. Det fria vårdvalet har även ökat antalet besök i primärvården. Enligt en rapport från Myndigheten för vårdanalys har läkarbesöken både i hemmet och på vårdcentralerna ökat med drygt 20 procent i landet. Störst är ökningen i Stockholm där antalet besök stigit med 30 procent under en femårsperiod.

Förutom rena informationssidor så har tjänster inriktade mot bokningar börjat etableras. Med tanke på deras nytta och utveckling så är de här för att stanna. I USA har exempelvis Zocdoc blivit riktigt stora. Enligt egna uppgifter förmedlar de över 2,5 miljoner bokning i månaden vilket är riktigt imponerande siffror. Zocdoc finns i över 1700 städer och når ungefär 40% av den amerikanska befolkningen. I England har internettjänster inriktade mot tandvård börjat dyka upp. Att boka snabbt och smidigt en tid hos tandläkaren genom nätet istället för att sitta i en telefonkö är en rätt så klar fördel. Tandläkarna själva har enligt olika artiklar inte varit lite entusiastiska då det kan vara krångligt att bland annat estimera hur mycket tid man skall avsätta för ett besök. Samtidigt är fördelen för dem att de kan täppa till hålen i sin tidbok. Här i Sverige har myndigheterna haft Mina vårdkontakter en längre tid. Där kan vårdgivare beställa tid, omboka tid, förnya recept eller be en mottagning kontakta en. Även Folktandvården har varit snabba på att anamma bokningar online. Tandläkare är en annan tjänst som lanserats nyligen här i Sverige, den är avsedd för att jämföra och boka tandläkare. De ska täcka hela Sverige och har runt 4500 tandläkarmottagningar på sin tjänst. Förutom att boka har de samlat priserna från alla tandläkare i Sverige. Skall bli intressant och se om det kommer utvecklas till att bli en variant av en prisjämförelse.