Borderline är en personlighetsstörning och de som lider av det upplever extrema svängningar i sitt humör. Att leva med borderline kan vara som att åka berg och dalbana i humöret. Man går från att vara arg till att vara otroligt glad på väldigt kort stund. Självskadebeteende är vanligt då man har svårt att styra sina känslor. Oftast upptäcker man inte att en person har borderline förrän man lever nära varandra och märker av de kraftiga humörsvängarna som uppkommer.

DBT är den vanligaste behandlingsformen vid borderline
Dagens behandling av borderline utgår från en så kallad dialektisk beteendeterapi (DBT). Behandlingen har utgått från vanlig kognitiv beteendeterapi (KBT) och vidareutvecklats.

DBT är effektivt för personer med borderline som dessutom har ett självskadebeteende och är suicidala. Metoden används även vid andra sjukdomar så som ätstörning och missbruk. DBT har som främsta syfte att minska benägenheten till självmord och att få en fungerande vardag.

Nu testas ny behandlingsform i svenska vården
Borderline.se skriver om en ny metod från USA har kommit till Sverige och testas i dagsläget inom den svenska vården. Det är en metod som kallas emotion regulation group therapy (ERGT). Metoden har utvecklats av forskare från Mississippi.

Fokus ligger fortfarande på att lära ut metoder att reglera sina känslor och förstå dem på ett bra sätt. Den största skillnaden från DBT är att ERGT har en relativt kort behandlingstid.

Behandlingen pågår intensivt under 14 veckor och det är en stor skillnad mot DBT där behandlingen pågår under två års tid med två sessioner per vecka. Ytterligare en fördel med ERGT är att den kan ges i gruppform om 5-8 personer och inte enbart till enskilda individer.

I USA har denna nya metod gett stor effekt och undersökningar har påvisat mycket goda resultat. Metoden har gett effekt på både självskadebeteende och depression. Forskningen visar att patienternas livskvalitet har ökat med hjälp av ERGT.

Om denna behandling kommer ha samma nivå av effekt i Sverige är något som återstår att se. En anledning till de bra resultaten i USA kan vara att amerikanska kvinnor tidigare inte har fått den graden av uppmärksamhet inom sjukvården.

Satsningen på ERGT kommer från att antalet unga kvinnor med diagnosen borderline har ökat storskaligt och regeringen har gett Sveriges landsting i uppdrag att hitta nya behandlingsmetoder. Ett projekt med denna nya behandlingsmetod påbörjades under 2012 och ska pågå i tre år framöver.

I pilotprojektet ingår femton vuxenpsykiatriska mottagningar samt två barn- och ungdomsmottagningar. Själva studien av projektet på dessa 17 inrättningar inleddes under hösten 2013 och om ett år kommer en första utvärdering att göras.